YOLO – ny mobbe-app

Vi ønskjer å gjere føresette oppmerksame på at ein ny app kopla til Snapchat har spreidd seg i rekordfart. Barn blir sjikanert vi anonyme meldingar, noko vi allereie har erfaring med blant elevar ved skulen. Appen er ikkje anbefalt for elevar under 13 år. Barnevakten anbefaler at appen blir sletta. Som skule vil vi gjere føresette oppmerksame på denne appen, og samstundes oppmode til samtale med barna om bruken av den. Barn under 13 år bør ikkje ha tilgang til Yolo-appen!

Mvh Administrasjonen

Comments are closed.