VELKOMEN TIL VÅRE NYE FØRSTEKLASSINGAR

Førskuledag og orienteringsmøte

Det var fint å få helse på våre nye førsteklassingar og føresette på førskuledagane  08. og 09. juni. Til saman er det 32 elevar som skal starte på 1. trinn til hausten. Kontaktlærarane blir Lisbeth Kvalheim og Christine Aadnekvam Ramsli.

Vedlagt finn du presentasjonen frå orienteringsmøte for føresette. Første skuledag blir måndag 17. august, og 1. trinn startar klokka 09:00 denne dagen. De vil få god informasjon frå kontaktlærarane om rutinar og praktiske ting ved oppstart.

Orienteringsmøte 1. klasse 2020-2021

Comments are closed.