Eg helsar god morgon til elevar og vaksne eg møter.