Eg tør å ta avstand og seie frå når nokon blir ertar eller plagar.