Eg bruker fint språk når eg snakkar til vaksne og medelevar.