Vi tek vare på skulebygningen og naturen rundt oss.