Eg går raskt inn til timen når friminuttet er slutt.