Skuleskyss 2019-2020

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2019-2020.

Les info om rett til skuleskyss før du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan en søkje her:

Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss 2019-2020

Dei som bur på vindenes har fri skuleskyss 1.-4. klasse grunna farleg skuleveg. Her kan en søkje :

Søknad om skuleskyss på særleg FARLEG skuleveg

Comments are closed.