Sertifisert for 3 nye år som Olweus-skule

I sommar blei det er foretatt revisjon av skulen sitt arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten frå revisor er no gjennomgått, og RKBU vest (Olweusprogrammet) har gjort følgjande vurdering:

«Landro skule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på en slik måte at det tilfredsstiller kravene til systemarbeidet og arbeidet med Olweus standard.

Skolen er derfor sertifisert som Olweusskole for 3 nye skoleår».

Comments are closed.