REFLEKSKONKURRANSE

FAU og Landro skule ønskjer å invitere til reflekskonkurranse for alle klassane våre. Det vil bli arrangert konkurranse i to  rundar, ein i desember og ein i januar. Dersom nokon elevar ikkje har refleks, så kan ein melde frå til kontaktlærar.

Konkurransevilkår:

  • Den vinnande klassen er den klassen der høgast andel av elevane kjem på skulen med refleks eller refleksvest på seg. Dette skal vere i tillegg til eventuell refleks på skulesekk, og refleksen skal bærast synleg.
  • Kvar morgon blir det talt kor mange elevar som kom med refleks på kleda eller hadde  refleksvest på seg.
  • Siste skuledag før jul og mot slutten av januar reknar ein saman tal for kvar dag, og dette talet blir delt på tal på elever i klassen og gonga  med tal på skuledagar konkurransen gjeld for . Klassen med høgast resultat er vinnaren.
  • Vinnarklassen er så heldig at ein motteke premie frå FAU på 1000 kronar (to premierundar).. Klassen skal sjølv få bestemme kva premien skal brukast til, så lenge det går til eit tiltak som bidreg til positivt klassemiljø og alle elevane i klassen får delta. Forslag kan være utstyr til friminutt, turmat, pizzakveld, bussbillettar, o.l.

Første konkurransedag blir måndag 03.12. Då håpar vi alle leitar fram refleksar frå skuffar og skap og deltek i konkurransen! Lukke til!

Mvh FAU og Landro skule

Comments are closed.