FAU 2018-2019

Alle klassekontaktane er medlemmer av FAU.

 

FAUstyret 2018/19:
Leiar:  Eirik Knappskaug Bell
Nestleiar/sekretær: Toril Aune Børmo
Kasserar: Linn Therese Tollefsen

Valgt inn i SU: Eirik Knappskaug Bell, Toril Aune Børmo