referat 12.01.17

Referat elevrådsmøte

Torsdag 12. januar 2017

Tilstade: Representantar for 4.trinn, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b

Gjennomgang av referat

Evaluering at TL-programmet

– Elevrådet er fornøyd med TL-programmet. Innspel på at det kan vere fleire aktivitetar ute, og at leikane kan vere meir varierte. Rebekka er også positiv til TL-aktivitetane. Ho har noko å gjere på i TL- friminutta.

Drøfting av støtte frå FAU

-Elevrådet ynskjer å bruke pengane frå FAU på leikar til klassane eller til nytt TL-utstyr. Forslag til utstyr: Kanonballar, tennisballar, hoppetau og frisbee

Kanonballturnering

– Elevrådet arrangerer kanonballturnering i februar. Innleiande kampar er A-klassane mot B-klassane. Sjå eiga skriv.

Saker frå klassane

– Det er 2 dusjar i jentegarderoben som er i ustand.

– Tørkeskap til klassane.

– Vere inne i gangen ved stygt ver.

– Det er fleire som nyttar toaletta som opphaldsrom.

– Elevrådet ynskjer å ha karneval

Ref. Hilde