skulehelsetenesta

05.01.15   presentasjonsrunde i klassane
26.01.15   indiv. samtalar
02.02.15   indiv. samtalar
16.02.15   indiv. samtalar
17.02.15   skulelege (pubertetsunderv 7.tr)
02.03.15   MMR vaksine 6.kl
16.03.15   Open dør. Oppfølging elevar
23.03.15   HPV vaksinasjon jenter 7.tr
13.04.15   Open dør. Oppfølging elevar.
20.04.15   Miljøretta helsevern. Oppfølging elevar.
29.04.15   Open dør. Oppfølging elevar.
11.05.15   Open dør. Oppfølging elevar.
20.05.15   Open dør. Oppfølging elevar.
01.06.15   Kosthaldsundervisning 5.tr. Open dør.
08.06.15   Open dør. Oppfølging elevar.