Foreldremøter hausten 2019

Det var kjekt å møte elevane våre igjen og vi kan sjå tilbake på to fine skuledagar! Vi har teke imot 47 nye elevar på 1. trinn som nok var litt ekstra spente på skulestart. På bilete ser du 1b.

Her er oversikt over dato for foreldremøter denne hausten:

 • 1. trinn 10. september klokka 1730-1900
 • 2. trinn 05. september klokka 1800-1900
 • 3. trinn 02. september klokka 1800-1900
 • 4.-7. trinn 03. september felles foreldremøte klokka 1800-2000
  • Første del i gymsalen, deretter klassevis

 

Informasjon om fotografering, busskort og nye refleksvestar

Fotografering:

Neste veke er det klart for skulefotografering med portrettbilete og klassebilete. Fotografen kjem på skulen onsdag 21.08, torsdag 22.08 og fredag 23.08. De vil få informasjon frå kontaktlærar om kva for ein dag ditt/dine barn skal fotograferast. Det er opp til kvar og ein om ein ønskjer å kjøpe bilete. Nytt av året (vedteke i SU) er at det blir laga skulekatalog med bilete av elevane og annan nyttig informasjon. Meld frå til kontaktlærar innan tysdag 20.08 dersom ditt barn ikkje skal vera med i skulekatalogen.

Busskort:

Busskorta vi har fått frå Skyss inneheld ein feil slik at dei ikkje verkar.Inntil dette er ordna skal dei elevane som har fått utlevert busskort på skulen berre visa kortet sitt til bussjåføren. Dette har vi fått beskjed om frå Skyss og det vil kanskje ta opp mot 3 veker før feilen er retta opp.

Refleksvestar:

I dag har ordførar, skulesjef og komitèleiar vore på skulen og delt ut nye flotte refleksvestar til elevane våre. Det fine motivet på refleksvesten er teikna av Kamilla Johansen i 7b. Vi oppmodar elevane til å bruke refleksvestane når dei går eller syklar til og frå skulen.

Velkomen til skulestart 2019-2020

Personalet ved Landro skule vil takke elevar og føresette for godt samarbeid gjennom skuleåret! Vi ser tilbake på eit spennande og innhaldsrikt skuleår. Tusen takk til FAU for dei flotte fruktkurvane vi fekk. Vi ønskjer alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar!

Torsdag 15. august ønskjer vi velkommen til nytt skuleår.                       Start og slutt første skuledag:

 • 1. klasse klokka 09:00-12:30 frammøte i gymsalen
 • 2.-7. klasse klokka 08:15-12:30 frammøte i gymsalen
 • SFO er open i vanleg opningstid første skuledag

Vi ser fram til å møte elevane og saman skape eit godt nytt skuleår! Ta kontakt med administrasjonen dersom De har spørsmål eller noko er uklårt!

 

 

Med gládag på timeplanen på Landro skule

Kvar torsdag gjennom heile skuleåret ser skuledagen litt annleis ut på Landro skule, då er det nemleg Gládag på timeplanen. Det handlar om samarbeid og samhandling på tvers for liten og stor.

I Glàdagstida får elevane prøva seg på mange ulike aktivitetar, og praktisk læring står i fokus! Les meir…

Velkomen til sommarkonsert torsdag 13. juni kl. 18:00

Elevar og personalet ved Landro skule inviterer føresette til

KONSERT PÅ SKULEPLASSEN

TORSDAG 13. JUNI, KL. 18:00.

Ta med stol ved behov. Etter konserten ønskjer FAU å gi elevane ein liten godbit, og TL vil arrangere nokre aktivitetar for små og store på skuleplassen dersom været tillèt det.

Elevane må møte kl. 17.45! Dei vil få avspasera frå kl. 10:45 siste dagen før sommarferien (SFO er open til 16.30. og buss er ordna).

Vel møtt !

 

Førskuledag 07. juni

Vi vil ønskje deg som skal byrje på Landro skule til hausten velkommen til førskuledag fredag 07. juni kl. 08:45-12:00.

Vi møtest i gymsalen der du får helse på rektor, lærarane dine og andre som jobbar på skulen. Deretter blir det nesten som ein vanleg skuledag resten av dagen. Det blir eit kort informasjonsmøte for foreldra når elevane går til klasserommet.

Vi gler oss til å helse på dei nye førsteklassingane våre!

Helsing administrasjon, Christine, Maria og Lisbeth

Velkommen til Seniortreff 12. juni

Tradisjonen tru inviterer vi til Seniortreff på Landro skule

 • onsdag 12. juni kl. 0900-1100.

Program:

 • Velkommen v/ rektor i gymsalen
 • Omvisning av den nye skulen vår
 • Pause/friminutt saman med elevane
 • Enkel servering med kaffi/te og bollar
 • Elevinnslag og skulekor

Påmelding innan fredag 07. juni

Dersom ikkje besteforeldre kan delta, må ein gjerne invitere med tante, onkel eller ein annan ein har kjær

Velkommen!

Helsing alle oss på Landro skule

Seniortreff på Landro skule

 

YOLO – ny mobbe-app

Vi ønskjer å gjere føresette oppmerksame på at ein ny app kopla til Snapchat har spreidd seg i rekordfart. Barn blir sjikanert vi anonyme meldingar, noko vi allereie har erfaring med blant elevar ved skulen. Appen er ikkje anbefalt for elevar under 13 år. Barnevakten anbefaler at appen blir sletta. Som skule vil vi gjere føresette oppmerksame på denne appen, og samstundes oppmode til samtale med barna om bruken av den. Barn under 13 år bør ikkje ha tilgang til Yolo-appen!

Mvh Administrasjonen

Tinestafetten på Ågotnes 2019

Tinestafetten blei unnagjort på Ågotnes Idrettsbane tysdag 7.mai.

Stevnegeneral Eigil Nødtveit kunne ønske 32 lag velkomne til start.

Været var fint, men vinden var kald. Til saman sprang deltakarane om lag 80 km denne dagen.

Landro – elevane hevda seg sterkt, og tok både 1. og 2. plassen i finalen for 7. klasse. 7a tok 1. plassen med tida 4.23, og 7b tok 2. plassen med tida  4.25.

I innleiande runde fekk 7b tida 4.21 som var dagens beste tid.

Landro skule stilte med totalt 5 lag.

På 6. trinn stilte Landro skule med to lag.

Klasse 6a med startnummer 3260, tok 3. plassen i innleiande runde, og kom på ein flott 4. plass i finalen. Klasse 6B tok 5 plass i innleiande runde og kom dermed ikkje til finalen.

Også i open klasse klarte Landro skule å komme til finalen. Der havna dei på 6. plass.

Her er laget frå 7A som tok 1. plass i finalen på årets Tinestafett.