Glimt frå skulen før ferien

Frå kranselaget i nybygget

 

 

 

 

Arkitekt ville ha eit motiv teikna av elev frå Landro eller Misje.
Her er Emilie sitt vinnarbilete som kjem til å henge på yttarveggen mot vegen

 

 

 

Juryen bestod av arkitekt, tilsette og elevar frå begge skulane

TL leiarane får utdelt diplom.

 

 

 

 

Frå mattedagen – her frå aktivitet på 1. og 2. trinn

Sykkel-vm

Vi ønskjer å vere med på storhendinga i haust, sykkelvm.
Skulen vil leggje til rette for at elevar frå 5-7.klasse kan vere med på arrangement i sona på Ågotnes under fellesstart herrer 25.sept. I tillegg til å sjå på syklistane langs vegen eller på storskjerm, vil det bli aktivitetar og underhaldning m.m.
Det kjem meir info med påmelding etterkvart.
I forkant av vm-veka vil skulen arrangere sykkelveke.

 

Skulestart

Skulen startar opp igjen etter sommarferien onsdag 16.aug kl.08.15.
Det blir først samling i gymsalen for alle før klassane går til klasseromma.
Det blir vanleg skuledag for alle utanom 1.klassane.
1.klassingane sluttar kl.12.15. Dei som ikkje skal på sfo må hentast.

Velkommen til sommarfest

Skulen inviterer føresette til forestillinga ,»DU STORE VERDA», i gymsalen onsdag 7.juni  og torsdag 8.juni kl.18.00 .

På grunn av plassmangel inviterer vi føresette i A-.klassane 7.juni og føresette i B-klassane 8.juni. Elevane deltek begge kveldane.
Av same grunn seier vi oss leie for at vi ikkje kan invitere søsken og andre i familien.

Vel møtt!

Seniortreff på skulen

Tysdag 29. mai arrangerte Landro skule seniortreff for besteforeldre, oldeforeldre og seniorar i bygda. Dette er ein kjekk tradisjon som skulen har hatt i mange år.

Seniorane kom som alltid i god tid før kl.10.00 og fylte gymsalen rundt langbord som elevane på 7. trinn hadde sett opp og pynta. Elevane på 7. trinn hadde også ansvar for servering av kaffi og rundstykke i pausen.

Les meir…

Oversikt lærarar ved Landro skule skuleåret 2017-2018

Kontaktlærarar:

 • 1a: Helga Vik Barsnes
 • 1b: Sigrid Bergo Kvam
 • 2a: Beate Heggernes
 • 2b: Tonje Tuv Wilhelmsen
 • 3a: Christine Aadnekvam Ramsli
 • 3b: Christine Hjartøy Fjell
 • 4a: Andrè Algrøy
 • 4b: Kari Solhaug
 • 5a: Rune Lynglund
 • 6a: Sissel Rødbotten
 • 6b: Tone Squibb
 • 7a: Anette Telle
 • 7b: Siren Ryngøye Solsvik

Timelærarar:

 • Hilde Askeland, Kristin Taranger, Unnhild Torp, Siv Helen Vik, Herborg Kari Bondevik Evensen

Nokre viktige datoar

30.mai – Seniortreff  – Invitasjon kjem
02.juni – Idrettsdag
07.juni – Førskuledag
07.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i A-klassane kl.18
08.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i B-klassane kl.18
19.juni – Avslutning 7.trinn
23.juni – Siste skuledag