Sertifisert for 3 nye år som Olweus-skule

I sommar blei det er foretatt revisjon av skulen sitt arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten frå revisor er no gjennomgått, og RKBU vest (Olweusprogrammet) har gjort følgjande vurdering:

«Landro skule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på en slik måte at det tilfredsstiller kravene til systemarbeidet og arbeidet med Olweus standard.

Skolen er derfor sertifisert som Olweusskole for 3 nye skoleår».

Lus

Kvar haust får nokre av elevane våre lus. For å hindre spreiing på skule, er det fint om foreldra tek ein sjekk frå tid til anna. Folkehelseinstituttet dreg i gang aksjon i veke 35.
Sjå info frå Folkehelseinstituttet her.

Gla`dag

Gla`dagsaktivitetar denne hausten er for 1.-4.klasse: papirarbeid, Landart, leire , vennskapsbånd ,bokmerke, drama (eventyr) matlaging og musikkgruppe.

5. – 7.klasse har desse aktivitetane: sløyd/trearbeid, brodering, fysisk aktivitet, teknologi og design, gitarkurs, koding og hage og natur.

Her er bilete frå nokre av aktivitetane:

Glimt frå skulen før ferien

Frå kranselaget i nybygget

 

 

 

 

Arkitekt ville ha eit motiv teikna av elev frå Landro eller Misje.
Her er Emilie sitt vinnarbilete som kjem til å henge på yttarveggen mot vegen

 

 

 

Juryen bestod av arkitekt, tilsette og elevar frå begge skulane

TL leiarane får utdelt diplom.

 

 

 

 

Frå mattedagen – her frå aktivitet på 1. og 2. trinn

Sykkel-vm

Vi ønskjer å vere med på storhendinga i haust, sykkelvm.
Skulen vil leggje til rette for at elevar frå 5-7.klasse kan vere med på arrangement i sona på Ågotnes under fellesstart herrer 25.sept. I tillegg til å sjå på syklistane langs vegen eller på storskjerm, vil det bli aktivitetar og underhaldning m.m.
Det kjem meir info med påmelding etterkvart.
I forkant av vm-veka vil skulen arrangere sykkelveke.

 

Skulestart

Skulen startar opp igjen etter sommarferien onsdag 16.aug kl.08.15.
Det blir først samling i gymsalen for alle før klassane går til klasseromma.
Det blir vanleg skuledag for alle utanom 1.klassane.
1.klassingane sluttar kl.12.15. Dei som ikkje skal på sfo må hentast.

Velkommen til sommarfest

Skulen inviterer føresette til forestillinga ,»DU STORE VERDA», i gymsalen onsdag 7.juni  og torsdag 8.juni kl.18.00 .

På grunn av plassmangel inviterer vi føresette i A-.klassane 7.juni og føresette i B-klassane 8.juni. Elevane deltek begge kveldane.
Av same grunn seier vi oss leie for at vi ikkje kan invitere søsken og andre i familien.

Vel møtt!