Adventsgudsteneste

Tysdag 18.12 blir det adventsgudsteneste i Landro kyrkje.

  • 1.-4. trinn klokka 09:00
  • 5.-7. trinn klokka 10:00

Elevane som ikkje skal delta på adventsgudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen med fokus på kultur og tradisjonar i Noreg.

Glimt frå adventstida

Adventstida har vore prega av kjekke førjulsaktivitetar på skulen vår. Forutan øving til juleframsyningane neste veke har det vore opning av julegate i skogen, adventssamling i gymsalen og fellessamling med julegraut for alle elevane.

Elevrådet tok initiativ til kanonballturnering. Vi gratulerer 7A med sigeren!

REFLEKSKONKURRANSE

FAU og Landro skule ønskjer å invitere til reflekskonkurranse for alle klassane våre. Det vil bli arrangert konkurranse i to  rundar, ein i desember og ein i januar. Dersom nokon elevar ikkje har refleks, så kan ein melde frå til kontaktlærar.

Konkurransevilkår:

  • Den vinnande klassen er den klassen der høgast andel av elevane kjem på skulen med refleks eller refleksvest på seg. Dette skal vere i tillegg til eventuell refleks på skulesekk, og refleksen skal bærast synleg.
  • Kvar morgon blir det talt kor mange elevar som kom med refleks på kleda eller hadde  refleksvest på seg.
  • Siste skuledag før jul og mot slutten av januar reknar ein saman tal for kvar dag, og dette talet blir delt på tal på elever i klassen og gonga  med tal på skuledagar konkurransen gjeld for . Klassen med høgast resultat er vinnaren.
  • Vinnarklassen er så heldig at ein motteke premie frå FAU på 1000 kronar (to premierundar).. Klassen skal sjølv få bestemme kva premien skal brukast til, så lenge det går til eit tiltak som bidreg til positivt klassemiljø og alle elevane i klassen får delta. Forslag kan være utstyr til friminutt, turmat, pizzakveld, bussbillettar, o.l.

Første konkurransedag blir måndag 03.12. Då håpar vi alle leitar fram refleksar frå skuffar og skap og deltek i konkurransen! Lukke til!

Mvh FAU og Landro skule

Haustinfo frå SFO

Her er ei lita oppdatering frå oss på SFO. Vi har hatt ein flott haust med all slags vèr. I august og september brukte barn og vaksne tid på å skape gode rutinar i samband med oppstarten av skuleåret. Nye barn og vaksne skulle bli kjent med kvarandre og nye lokale takast i bruk. Det handlar om å finne den gode rytmen saman. Les meir her : Haustinfo

  

Bingo 19. november

Fau ved Landro skule inviterer til BINGO måndag 19. november kl. 18:00, på Landro skule i gymsalen.

Ta med familien, bestemor, tante og naboen til ein sosial møteplass på Landro skule. Overskotet går til glade barn på Landro skule.

Velkommen!

Fau, Landro

Juleframsyning

Då står snart desember og juleframsyning for tur.

Invitasjon med meir informasjon kjem, men her er datoane for framsyningane:

  • Onsdag 19. desember klokka 18:00 for B-klassane
  • Torsdag 20. desember klokka 18:00 for A-klassane

Vel møtt!

Gler seg over utvida og rehabilitert skule

Saman med 250 andre elevar og 45 tilsette kan dei tre elevane Nathalie, Susanne og Tonje hoppa av glede over ein rehabilitert og utvida Landro skule. I dag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy over snora for å markera ei etterlengta offisiell opning på Landro.

Tonje, Susanne og Nathalie gler seg over det dei opplever som ein ny skule på Landro.

Les meir…

Nasjonale prøver 5. trinn

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, rekning og engelsk. Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på Udir.no

5. trinn skal gjennomføre dei nasjonale prøvene mellom 15. oktober til 2. november 2018.