Elevframsyning

Eventyr er temaet for elevframsyninga i juni. Foreldra til B klassane er velkomne torsdag 07.juni kl 18.00 medan A klassane sine foreldre møter måndag 11.juni til same tid.

På forestillinga vil vi framføre nye og gamle eventyr gjennom bilete, film, sang, dans og teater.

 

Hagebruk på planen

Dei to siste åra har Hageselskapet Sotra hatt eit prosjektsamarbeid med Landro skule, der dei har støtta med midlar til bygging og utvikling av kjøkkenhage på skulen. Skulen deltek i tillegg med sal av eigenproduserte plantar og insekthotell på Hageselskapet sitt planteloppemarknad ved Sartor Senter laurdag 26. mai kl. 11.00. -13.00. Der er alle sjølvsagt velkomne til ein prat og eit godt plantekjøp.

Bileta er frå planteloppemarknaden 2017 og frå kjøkkenhagen på Landro

Ei reise til steinalderen

09.mai hadde 6.trinn aktivisertbasert undervisning der elevane fekk lære om livet i steinalderen gjennom praktiske aktivitetar.
Flintsmed og arkeolog Morten Kutchera tok elevane med tilbake til ei særs spennande tid. Opplegget tok utgangspunkt i ei utstyrspakke – den såkalla steinalderkofferten som inneheldt fungerande kopiar av reiskapar og våpen frå steinalderen, basert på lokale funn. Utsyrspakka inneheldt alt frå pilar med autentiske steinspissar og velfungerande steinøksar til harpunar, fiskekrokar og synålar av bein – mykje av det steinaldermenneska trong i dagleglivet.

Av aktivitetane som elevane fekk prøve seg i var bogeskyting med trebogar av steinaldertype og produksjon av reiskapar, våpen og fiskeutstyr i steinalderen. Elevane fekk prøve å hogge skarpe reiskaper av flint, og dei fekk sjå og prøve korleis ein lagar fiskekrokar og andre reiskaper av bein.

Felles foreldremøte for Misje og Landro 26.04.18

Vi ønskjer velkommen til foreldremøte for føresette til elevar ved Misje og Landro skule torsdag 26. april klokka 18:00 i gymsalen.

Tema i møte blir praktisk informasjon, bli kjend med skulen sine satsingsområde og overføring Misje-Landro.

Føresette til elevar ved Misje skule vil i etterkant av fellesmøte få høve til omvising i nybygget vårt, samt stille praktiske spørsmål i samband med overføringa. 

Vel møtt!

Med beste helsing Administrasjonen

 

Karneval og Stjernesmell

I dag har vi hatt karneval og Stjernesmell her på Landro skule. Ein kjekk dag med flotte kostymar og fine elevinnslag! Her er nokre glimt frå dagen.

Vi ønskjer alle saman ei riktig fin vinterferieveke!

1. klasse skuleåret 2018/19

 

Vi inviterer foreldre til elevar som skal starte i 1. klasse ved Landro skule til orienteringsmøte torsdag 03.05 kl. 18:00-20:00.

Velkommen til førskuledag for alle våre nye førsteklassingar tysdag 05.06 kl. 08:30-11:30.

 

3. trinn ved Misje og Landro skule på tur til Pardalsmyra

Onsdag 21.02 var 3. trinn frå Landro og Misje på tur til Pardalsmyra. Vi tok bussen til Misje der vi fekk ei lita omsyning på skulen, før vi la i veg til Pardalsmyra.

Der laga vi bål, grilla pølser, drakk kakao, leikte saman i skogen, var i hinderløypa, prøvde zip-line og fekk nye vener. Vi storkoste oss saman og gler oss allereie til neste treff.

Tusen takk for turen!