bokstavfest

Måndag 9. januar var det bokstavfest på 1.trinn. Då feira vi at alle bokstavane er gjennomgått, og at elevane no har lært heile alfabetet.

Vi hadde alfabetspel, bokstavstafett, saft og bokstavkjeks, før vi avslutta det heile med høgtidleg utdeling av alfabetsertifikat.

Ein flott og stolt gjeng med 1. klassinger!

 

smarte klokker

Til jul var det mange som fekk seg nye klokker, smarte klokker. Desse klokkene kan ein ringe med, ta bilete med, sende sms med og filme med. Vi på Landro skule ser på desse klokkene på same måte som mobiltelefonar. Desse klokkene er altså ikkje lov å nyttast på skulen. Dei må ligge avslått i skulesekken slik som mobiltelefonen.
Sjå skulen sine ordensreglar under «planar»!

 

Ei riktig God Jul til alle!

Vi på Landro skule vil takke for haustsemesteret og ønskje alle elevar og føresette ei riktig God Jul! Her er bilete frå nokre av førjulsaktivitetane; adventssamling, grautfest og julekonsert.

Første skuledag etter ferien er måndag 2. januar.

adventssamlinggrautfest-i-gymsalenjulekonsert-15-12

Lavvo i skuleskogen

lavo-1Laurdag 19.november møtte 4 fedre frå 7a og kontaktlærar Rune L. opp for å setja opp ein lavvo i skuleskogen. Lavvoen er blitt ein populær møteplass for elevane i friminutta. Den er òg stor nok til ein klasse om ein ynskjer uteundervisning.
Takk til 7a.

julekonsert

Landro skule arrangerer JULEKONSERT torsdag 15.des.
Stad : Gymsalen

Kl. 17.30 blir det konsert for foreldre i A-klassane medan B-klassane sine foreldre møter kl.18.30.

VELKOMMEN!!

030

 

Kartlegging av helse- og levekår for barn og unge 5.-10. trinn

I november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre via e-post. Dei føresette må svara på undersøkinga frå 27.10 til 20.11. Barna svarar på undersøkinga i løpet av ein skuletime i november/desember.

Målsettinga med undersøkinga er å få kunnskap som kan bidra til at tilbodet for barn og unge kan betrast i din kommune.

Premie: Alle som deltek er med i treknnga av 10 000,- til eige klassetrinn på sin skule. NB! Dei føresette må samtykke til at barna deira kan delta.

helse-og-levekar

Her finn du meir informasjon:

informasjon-kartlegging-av-helse-og-levekar

Blimedansen

BlimE! er ein kampanje NRK lanserte hausten 2010 som skulle  auke medvitet hos barna for å vere venner med kvarandre og vise omsorg. Slagordet er «Sei hei! Ver ein venn! BlimE!».

Årets Blimedans er laga av «Madcon».

Du finn dansen vår på NRKsuper,blimedansen,
 

Skreiv under kontrakt på om lag 47 millionar

Dagleg leiar i Sartor Maskin AS Kåre Bjorøy og ordførar Marianne Sandahl BjorøyI dag underteikna Fjell kommune og Sartor Maskin AS kontrakten for utviding og ombygging av Landro skule.

– Vi er svært glade for å få tildelt dette oppdraget. Vi ser fram til eit godt samarbeid med Fjell kommune sa dagleg leiar i Sartor Maskin AS, Kåre Bjorøy, då han og ordførar Marianne Sandahl Bjorøy underteikna kontrakten for skulen. Prosjektleiar i Fjell kommune, Jostein Sangolt Foldnes, gav uttrykk for glede over at oppdraget gjekk til ein aktør som har god erfaring med bygging av skular og som har fått gode attestar for arbeida ved skular i Øygarden og Sund kommune. Det er og positivt at dette er ein lokal aktør.

Les meir…