Nokre viktige datoar

30.mai – Seniortreff  – Invitasjon kjem
02.juni – Idrettsdag
07.juni – Førskuledag
07.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i A-klassane kl.18
08.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i B-klassane kl.18
19.juni – Avslutning 7.trinn
23.juni – Siste skuledag

Prosjekt – Forebyggende seilas

Dette er eit prosjekt der redningselskapet samarbeider med blålysetatane brann, politi, ambulanse og kystvakt samt ulike frivillige organisasjonar.
Målet er å læra elevane sjøvett, førstehjelp, branntryggleik og praktisk sjømannskap. Våre 6.klassingar møtte på området til Ran seilforening på Anglevik torsdag 11.mai. Elevane sirkulerte på desse postane:
post 1 – informasjon om RS (redningselskapet)
post 2 – Sikkerhet om bord, vester o.l.
post 3 – Når uhellet er ute (førstehjelp,røde kors m.m.)
post 4 – Knuter,livbøye,besøke skøyte
post 5 – Brann og forebygging (v/brann- og redningstenesten)
post 6 – Sjøvettsreglar, promille, fart (v/politi)

Her er nokre bilete frå opplæringa:

  

 

 

 

 

 

Tinestafetten

Ideen til Tine-stafetten kom i 1993,då NM i friidrett vart arrangert i Tønsberg. Sidan den gongen har løpeglade skuleelevar frå heile landet delteke i det som blir rekna som den største stafetten i verda.
Kvart år møter 100.000 ungdommar frå 6.-10.klasse, delt på 280 arrangement for å løpe, juble og heie.
Tinestafetten vart arrangert 10.mai på Ågotnes stadion for elevar frå Skålevik, Ågotnes, Kolltveit, Knappskog, Misje og Landro.
Det var stor stemning og god innsats blant alle som deltok.
Ekstra gratulasjonar går til 7.trinn som vann finalen.

Her er elevane frå 6.trinn som kom til finalen.

 

Alle barn sykler

4.klasse hadde oppstart av sykkelprosjektet «alle barn syklar» tysdag 09.mai.

«Alle barn syklar» fortel om opplegget:

Sykkelopplæring (trafikkunnskaper, ferdigheter og sykkelprøven) for skolebarn. Opplæring enten på høsten eller på våren i 4. trinn. Oppfølging halvåret etter at opplæringen er gjennomført.

Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken. Tilbudet drives av organisasjonen «På sykkel i Telemark» i samarbeid med hver enkelt kommune og skole.

Alle Barn Sykler eies og gjennomføres av organisasjon På sykkel i Telemark.

Her er nokre bileta frå undervisninga:

batterijakten 4a

4A er med på ein landsomfattande aksjon for 4.-klassingar, der det gjeld å samle inn brukte hushaldsbatteri og levere dei til gjenvinning.

Vi lærer om kvifor det er viktig å ikkje kaste batteri i vanleg boss, og kva som skjer med dei når vi har levert dei inn.

Dette er ein konkurranse med flotte premiar. Batterijakten er i samarbeid med Miljøagentene som er Barnas miljøorganisasjon.

Vi starta 6.mars og dei fyrste tre dagane hadde vi samla inn heile 33 kg batteri. Før vi leverte dei til gjenvinning, laga vi ulike kunstuttrykk med batteria.

Du kan finne meir på: Batterijakten.no

Fri skuleskyss

FAU har lenge arbeidd for at elevane til og frå Vindenes må få fri skuleskyss pga den farlege skulevegen i Landrodalen.
Saka har vore oppe i komite for drift og forvaltning, og dei har fatta følgjande vedtak:
«Elevar på Landro skule frå 1. – 4.klasse som har Landrodalen som skuleveg, får fri skyss til og frå undervisningstida året rundt.»

Vedtaket gjeld ikkje for elevar med full plass i SFO.

Dette vert sett i verk frå etter vinterferien. Elevane vil få busskort av skulen.

Ryddeaksjon

Då elevane fekk høyre om at kvalen på Vindenes var sjuk pga av at den hadde slukt 30 plastposar, utløyste dette eit ryddeengasjement.

Tysdag var difor alle elevane på 6.tr i Landrovågen (nordenden) for å rydde i fjæra. Med på slep var Kenneth Bruvik frå jeger og fiskeforbundet, NRK og Vest Nytt.