DIGITAL KLASSE

Landro skule er med i Fjell, Sund og Øygarden sitt felles prosjekt for digital omstilling i klasseromma.

Her ved Landro skule er det 2. trinn som er først ut som digital klasse med utprøving av Chromebooks og Google sitt system. Elevane var spente og forventningsfulle då dei måndag denne veka fekk utdelt kvar sin Chromebook. Det blir spennande å følgje utprøvinga på 2. trinn der målet er at elevane skal utvikla ein god digital praksis gjennom å arbeida med IKT i dei ulike faga.

Prosjektet skule og digital omstilling arbeidar med tiltak for å heva den digitale kompetansen i skulane, så fleire klassar vil følgje på etter kvart.

 

FN-dag og haustfest

24.oktober,på sjølvaste FN-dagen, fekk vi besøk av heile Misje skule. Det var det første møtet mellom elevane som skal gå i same klasse frå neste haust. Vi starta med samling i klasseromma og på plassen før alle elevane gjekk tur i lag rundt Landrovågen.
Kl.10.00 samla vi alle elevar og vaksne i gymsalen. Der var det appell om FN og sang før vi alle kunne forsyne oss med deilig mat frå 3 flotte stasjonar. Det vart ei kjekk stund.
Takk til foresette som hjelpte til. Takk òg til og FAU Landro og Misje for økonomisk bidrag.

 

Olweus-møte: «Arnars historie»

I dag hadde vi felles Olweus-møte i gymsalen for 3.-7. trinn. Klassereglane vi har mot mobbing vart repetert og elevane fekk kjennskap til det nye regelverket om skulemiljø som var gjeldande frå 1. august 2017.

I fellesskap såg vi filmen «Arnars historie». Dette er ei sterk historie om ein gut som vart mobba gjennom heile barneskulen. Vi kunne sjå at dette var ein film som gjorde inntrykk på elevane våre og det var ro i salen gjennom heile filmen.

I etterkant jobba kvar klasse med desse spørsmåla på klasserommet:

  • Korleis trur du det var å vere Arnar på barneskulen?
  • Tenk deg at Arnar gjekk på Landro skule. Kva kunne du ha gjort for Arnar?

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

SYKKEL-VM VEKE PÅ LANDRO SKULE

Det nærmar seg sykkel VM i regionen vår, og dette vil vi markera her på Landro skule. I dag hadde vi Kick-off med alle elevane samla i gymsalen. Gjennom veka vil dei ulike klassane ha ulike aktivitetar, før vi avsluttar førstkommande fredag med sykkel VM-dag. Denne dagen blir det mykje aktivitet og moro for alle trinn og felles grilling på skuleplassen. SFO har laga flott sykkelkunst som blir utstilt ved parkeringsplassen vår, og no er dei i gong med å laga ein stor sykkel VM-logo på skuleplassen. Følg med på lekseplan og informasjon frå kontaktlærarane om dei ulike aktivitetane. Dersom elevane skal ha med seg sykkel er det viktig med sjekk av bremser o.l. i forkant.

Vi håpar mange elevar og føresette tek turen til fansone Ågotnes søndag 24.09. Program finn du her på heimesida vår. 5.-7. klasse må melde seg på via linken.

Heia Noreg og Bergen – vi gler oss til sykkel VM!

 

 

Bli med på Sykkel-VM arrangement søndag 24. september

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi! Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen, Alexander Kristoff og Kristoffer Skjerping frå Sekkingstad saman med resten av dei beste syklistane i verda forbi Ågotnes! På kunstgrasbana ved sida av Tranevågen ungdomsskule skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9 og utover dagen – sjå nettsida til Sykkel i Vest.

Skulane i område nord er inviterte til å delta i fansona med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber òg om at de svarer dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er onsdag 20. September!

Alle føresette til elevar i 5.-7.klasse må gje tilbakemelding ved å bruke denne lenka:

Registrering for deltaking på skulearrangement i samband med sykkel-vm søndag 24.sept.

Det vil vere ulike aktivitetar i dei ulike fansonane i Fjell kommune. Her er programmet for Ågotnes fansone:
08:30 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Sjå etter plakat med skulen sitt namn.
09:00 Salgsbodar opnar. Elevinnslag/underhaldning frå scena ved 5.-7. trinn skulane i område nord og Tranevågen ungdomsskule.
09:50 Vi går bort og heiar langs løypa.
10.05 Rittstart frå Rong – vert vist på storskjerm
10:30 Konsert i fansona med Anna og Vilde frå MGP junior
10:50 Felles VM song/dans i fansona med Absence Crew
11:10 Underhaldning i fansona med Apa frå vennebyen
11:50 Konsert i fansona med Hege Turøy
12:00 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Elevar vert henta av føresette

Elevar frå 1.-4. klasse er sjølvsagt òg velkomne i fansonen men då i følgje med føresette!

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for bildetaking og filming enn i skuleregi.

Sertifisert for 3 nye år som Olweus-skule

I sommar blei det er foretatt revisjon av skulen sitt arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten frå revisor er no gjennomgått, og RKBU vest (Olweusprogrammet) har gjort følgjande vurdering:

«Landro skule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på en slik måte at det tilfredsstiller kravene til systemarbeidet og arbeidet med Olweus standard.

Skolen er derfor sertifisert som Olweusskole for 3 nye skoleår».

Lus

Kvar haust får nokre av elevane våre lus. For å hindre spreiing på skule, er det fint om foreldra tek ein sjekk frå tid til anna. Folkehelseinstituttet dreg i gang aksjon i veke 35.
Sjå info frå Folkehelseinstituttet her.

Gla`dag

Gla`dagsaktivitetar denne hausten er for 1.-4.klasse: papirarbeid, Landart, leire , vennskapsbånd ,bokmerke, drama (eventyr) matlaging og musikkgruppe.

5. – 7.klasse har desse aktivitetane: sløyd/trearbeid, brodering, fysisk aktivitet, teknologi og design, gitarkurs, koding og hage og natur.

Her er bilete frå nokre av aktivitetane: