Velkommen til sommarfest

Skulen inviterer føresette til forestillinga ,»DU STORE VERDA», i gymsalen onsdag 7.juni  og torsdag 8.juni kl.18.00 .

På grunn av plassmangel inviterer vi føresette i A-.klassane 7.juni og føresette i B-klassane 8.juni. Elevane deltek begge kveldane.
Av same grunn seier vi oss leie for at vi ikkje kan invitere søsken og andre i familien.

Vel møtt!

Seniortreff på skulen

Tysdag 29. mai arrangerte Landro skule seniortreff for besteforeldre, oldeforeldre og seniorar i bygda. Dette er ein kjekk tradisjon som skulen har hatt i mange år.

Seniorane kom som alltid i god tid før kl.10.00 og fylte gymsalen rundt langbord som elevane på 7. trinn hadde sett opp og pynta. Elevane på 7. trinn hadde også ansvar for servering av kaffi og rundstykke i pausen.

Les meir…

Oversikt lærarar ved Landro skule skuleåret 2017-2018

Kontaktlærarar:

 • 1a: Helga Vik Barsnes
 • 1b: Sigrid Bergo Kvam
 • 2a: Beate Heggernes
 • 2b: Tonje Tuv Wilhelmsen
 • 3a: Christine Aadnekvam Ramsli
 • 3b: Christine Hjartøy Fjell
 • 4a: Andrè Algrøy
 • 4b: Kari Solhaug
 • 5a: Rune Lynglund
 • 6a: Sissel Rødbotten
 • 6b: Tone Squibb
 • 7a: Anette Telle
 • 7b: Siren Ryngøye Solsvik

Timelærarar:

 • Hilde Askeland, Kristin Taranger, Unnhild Torp, Siv Helen Vik, Herborg Kari Bondevik Evensen

Nokre viktige datoar

30.mai – Seniortreff  – Invitasjon kjem
02.juni – Idrettsdag
07.juni – Førskuledag
07.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i A-klassane kl.18
08.juni – Forestilling «Du store verda» for føresette i B-klassane kl.18
19.juni – Avslutning 7.trinn
23.juni – Siste skuledag

Prosjekt – Forebyggende seilas

Dette er eit prosjekt der redningselskapet samarbeider med blålysetatane brann, politi, ambulanse og kystvakt samt ulike frivillige organisasjonar.
Målet er å læra elevane sjøvett, førstehjelp, branntryggleik og praktisk sjømannskap. Våre 6.klassingar møtte på området til Ran seilforening på Anglevik torsdag 11.mai. Elevane sirkulerte på desse postane:
post 1 – informasjon om RS (redningselskapet)
post 2 – Sikkerhet om bord, vester o.l.
post 3 – Når uhellet er ute (førstehjelp,røde kors m.m.)
post 4 – Knuter,livbøye,besøke skøyte
post 5 – Brann og forebygging (v/brann- og redningstenesten)
post 6 – Sjøvettsreglar, promille, fart (v/politi)

Her er nokre bilete frå opplæringa:

  

 

 

 

 

 

Tinestafetten

Ideen til Tine-stafetten kom i 1993,då NM i friidrett vart arrangert i Tønsberg. Sidan den gongen har løpeglade skuleelevar frå heile landet delteke i det som blir rekna som den største stafetten i verda.
Kvart år møter 100.000 ungdommar frå 6.-10.klasse, delt på 280 arrangement for å løpe, juble og heie.
Tinestafetten vart arrangert 10.mai på Ågotnes stadion for elevar frå Skålevik, Ågotnes, Kolltveit, Knappskog, Misje og Landro.
Det var stor stemning og god innsats blant alle som deltok.
Ekstra gratulasjonar går til 7.trinn som vann finalen.

Her er elevane frå 6.trinn som kom til finalen.

 

Alle barn sykler

4.klasse hadde oppstart av sykkelprosjektet «alle barn syklar» tysdag 09.mai.

«Alle barn syklar» fortel om opplegget:

Sykkelopplæring (trafikkunnskaper, ferdigheter og sykkelprøven) for skolebarn. Opplæring enten på høsten eller på våren i 4. trinn. Oppfølging halvåret etter at opplæringen er gjennomført.

Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken. Tilbudet drives av organisasjonen «På sykkel i Telemark» i samarbeid med hver enkelt kommune og skole.

Alle Barn Sykler eies og gjennomføres av organisasjon På sykkel i Telemark.

Her er nokre bileta frå undervisninga:

batterijakten 4a

4A er med på ein landsomfattande aksjon for 4.-klassingar, der det gjeld å samle inn brukte hushaldsbatteri og levere dei til gjenvinning.

Vi lærer om kvifor det er viktig å ikkje kaste batteri i vanleg boss, og kva som skjer med dei når vi har levert dei inn.

Dette er ein konkurranse med flotte premiar. Batterijakten er i samarbeid med Miljøagentene som er Barnas miljøorganisasjon.

Vi starta 6.mars og dei fyrste tre dagane hadde vi samla inn heile 33 kg batteri. Før vi leverte dei til gjenvinning, laga vi ulike kunstuttrykk med batteria.

Du kan finne meir på: Batterijakten.no