Vegen ved Polleide vert stengt frå 5/11 til 25/11

Som de ser av skiltinga vert vegen stengt ved Polleide grunna arbeid ved brua der. Elevane har fått infoskriv om dette med seg heim. Det vert omkøyring om Landrodalen og Solsvik. Det er også sett opp ekstra gratis bussar og skulen vil doble vakthaldet om morgonen. I tillegg vil Fau hjelpe til ved busstoppen på Vindenes. Politiet oppmodar til at ingen foreldre køyrer barna sine til skulen desse tre vekene. All stopp ved skulen vert skilta forbode. Dersom du må køyre til skulen, så parker på kyrkja si parkering  og følg barnet ditt bort til skulen. Skulen og Fau i samarbeid er opptekne av at elevane også i denne tida har trygg skuleveg! (meir info kjem)

Kunst i sfo-tida

Kvar tysdag mellom 12 og 14 (i sfo-tida) vil elevane i 1.-4.klasse få tilbod om ein kunsttime med utøvande kunstnar Sølvi Dahle. Sølvi Dahle har utdanning frå kunsthøgskulen i Bergen og har delteke på mange ulike utstillingar. Ho vert òg brukt som illustratør for private og næringslivet. Elevane vil få lære ulike teknikkar innan måling og teikning.

Comeniustur til Palermo

I veke 43 reiser 6 sjuandeklassingar og 5 vaksne til Palermo på Sicilia. Dette er den andre «Student Camp» i prosjektet og alle fem prosjektlanda møtast med elevar, lærarar og skuleleiing. Våre italienske vener har lagt opp til eit tettpakka program heile veka. Viser elles til prosjektet si heimeside (sjå link til høgre).

 

 

besøk frå nasjonalmuseet

Onsdag 11. og 12.september fekk alle elevane i 1.-4.klasse møte Askeladden, prinsesser,fantastiske dyr og trolske skapningar gjennom utstillinga «Eventyrskatten».
Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen sine illustrasjonar til Asbjørnesen og Moe sine folkeeventyr vart presentert ved hjelp av bilete i rørsle, musikk og eventyrforteljing. 

Skulesjefen og eigedomssjefen vitja Landro skule

Onsdag 29. august hadde Landro skule besøk av den nye skulesjefen, Wilhelm Anglevik. Saman med eigedomssjef Atle Justad og driftsleiar Arne Monsen såg dei på kapasiteten på den overfylte skulen vår. Verneombod, inspektør og rektor var med på synfaringa og fekk fortalt litt om utviklinga dei siste åra og stoda per i dag – når mellom anna fleire grupperom og fagrom er tekne i bruk som faste klasserom. Skulesjefen tok seg også tid til ein liten prat både med tilsette og nokre elevar.

7A og 7B er på leirskule

7A og 7B er denne veka på leirskule i Hålandsdalen. Dei kosar seg stort sjølv om veret er variabelt. Dei første dagane har dei vore innom aktivitetar som garnfiske, kanopadling, klatring, vedhogst, riding og mykje anna spennande. Lukke til vidare i veka og velkommen tilbake på skulen over helga!

 

Skuleskyss

Skulestart kl 08:15 (alle dager)
460 Solsvik kl 07:53 – Landro skule kl 07:59                                              Rutebuss
463 Vindenes kl 07:48 til Ågotnes/Landro                                             Rutebuss/skulerute
471 Turøy kl 07:47 til Ågotnes, bussbytte                                                   Rutebuss/skulerute

Skuleslutt kl12:15 (tirs og fre)
440 Landro sk kl 12:20 – Solsvik – Vindenes – Polleide                             Rutebuss

 Skuleslutt kl 12:30 (torsdag)
440 Landro sk kl 12:40 – Solsvik – Vindenes – Polleide                            Skulerute

Skuleslutt kl 13:00 (tirsdag)
440 Landro sk kl 13:10 – Solsvik – Vindenes – Polleide                            Skulerute

Skuleslutt kl 13.55
460 Landro skule kl 14:05 – Solsvik                                                           Rutebuss
471 Landro skule kl 14:10 – Solsvik – Vindenes – Turøy                           Rutebuss
463 Landro skule kl 14:00 – Ågotnes                                                         Rutebuss

Nettbuss
Trafikkkontoret Straume: tlf:56333300

Vel møtt til nytt skuleår

Vel overstått ferie! Skuleåret 2012-2013 startar for alle elevane torsdag 16. august. 2.-7. klasse møter til vanleg tid 08:15. Spesielt velkommen til 31 førsteklassingar som møter utanfor gymsalen 08:30 saman med sine foreldre/føresette. Første skuledag vil vare til 12:30 for alle. Sfo og skulebussar er på plass frå og med torsdag 16. august.

Nytt for året er at vi har fått ny skulesjef i kommunen. Det er Wilhelm Anglevik som kjem frå stillinga som rektor på Knappskog. Han kjenner skulen i Fjell godt og ikkje minst område nord der han har vore områdeleiar i fleire år. Elles har vi fått nye tilsette: Andreas Kallekleiv skal vere lærar i vikariat for Beate Heggernes. Britt Øvrebotten Landro og Evelyn Liland Solfjell er nye assistentar i sfo. Velkomne til oss!

Og til alle elevar:  Lukke til med læringa i det nye året! 

 Med helsing rektor

Velkommen til vår nye heimeside

Velkommen til Landro skule si nye heimeside! Håper du vil like denne og vere innom her ofte! Her vil vi kome jamnleg med nyhende og diverse info. I margen til høgre vil du mellom anna finne linkar til nokre viktige sider og samarbeidspartnarar. Her finn du også siste nytt frå Fjell kommune. Kom gjerne med innspel og idear om betringar. Frå no av vil mykje av info til heimane gå via denne heimesida i tillegg til sms-varsling.