Tinestafetten på Ågotnes 2019

Tinestafetten blei unnagjort på Ågotnes Idrettsbane tysdag 7.mai.

Stevnegeneral Eigil Nødtveit kunne ønske 32 lag velkomne til start.

Været var fint, men vinden var kald. Til saman sprang deltakarane om lag 80 km denne dagen.

Landro – elevane hevda seg sterkt, og tok både 1. og 2. plassen i finalen for 7. klasse. 7a tok 1. plassen med tida 4.23, og 7b tok 2. plassen med tida  4.25.

I innleiande runde fekk 7b tida 4.21 som var dagens beste tid.

Landro skule stilte med totalt 5 lag.

På 6. trinn stilte Landro skule med to lag.

Klasse 6a med startnummer 3260, tok 3. plassen i innleiande runde, og kom på ein flott 4. plass i finalen. Klasse 6B tok 5 plass i innleiande runde og kom dermed ikkje til finalen.

Også i open klasse klarte Landro skule å komme til finalen. Der havna dei på 6. plass.

Her er laget frå 7A som tok 1. plass i finalen på årets Tinestafett.

 

 

 

Bli med å gå på tur i nærområdet!

Vi på Landro skule vil bruke det flotte nærområdet vårt til å stimulere til auka aktivitet og trivsel.

Når vi går på tur til varden på Skjenhaugen skriv vi namnet vårt i boka. Kor mange turar klarer du å gå? Ta med deg foreldre, søsken, besteforeldre, familie og vener. Alle kan skrive namnet sitt i boka om dei går i lag med ein elev frå Landro skule.

Siste skuledag vil vi trekkje fine premiar blant dei som har besøkt Skjenhaugen. Hugs at jo fleire turar du går, desto større er sjansen for å vinne premiar!

Vi ønskjer alle riktig GOD TUR!

Elev i nye Øygarden kommune

Onsdag 24.04 var elevar frå alle skulane i nye Øygarden kommune invitert til rådhuset i Fjell for å høyre meir om kva som skjer når tre kommunar blir slått saman til ein ny og større kommune. Leon frå 6A og Stian frå 6B, begge frå elevrådet,  representerte Landro skule.

Elevane vert utfordra til å kome med idèar og visjonar for den nye kommunen. Tiltaket skal også bidra til å byggje bruer mellom menneske og etablere nye venskap.

Alle skulane i nye Øygarden kommune blei utfordra til eit plantekappløp. Vi skal plante solsikkefrø 02.05, og til hausten får ein sjå kva for ein skule som har klart å få den største solsikka.

Forfattarbesøk

2. og 3. april hadde 1.-4.klasse besøk av forfattaren Vegard Markhus. Han tok utgangspunkt i biletboka Ei kjedeleg bok frå 2016. Han sang, las og var kreativ saman med elevane. Dette var kjekt! Tusen takk for besøket:-)

   

 

Landrodalen framleis stengd for gjennomkøyring

Etter planen skulle Landrodalen opnast for gjennomkøyring frå i morgon av. For å kome i mål med arbeidet treng entreprenør meir tid.

Vi har fått følgjande melding i høve til framdriftsplan:

Landrodalen blir open for gjennomkøyring av bilar frå og med 17.04. Det blir sett ut skilt om at vegen kan bli stengd i kortare periodar også etter 17.04.

Bussane startar med rutekøyring gjennom Landrodalen  frå og med måndag 06.05.

Endring av skuleruta for skuleåret 2019-2020

Etter ønskje frå skulen har Samarbeidsutvalet (SU) fatta vedtak om endring av skuleruta for neste skuleår. I høve til den kommunale skuleruta blir planleggingsdagen 05.06.20 flytta til 07.11.19. Det blir då to samanhengande planleggingsdagar i november.

Under fana «Om skulen» finn du skuleruta for 2019-2020.

Skuleskyss 2019-2020

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2019-2020.

Les info om rett til skuleskyss før du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan en søkje her:

Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss 2019-2020

Dei som bur på vindenes har fri skuleskyss 1.-4. klasse grunna farleg skuleveg. Her kan en søkje :

Søknad om skuleskyss på særleg FARLEG skuleveg

Ulike sokkar for mangfald

21. mars var den internasjonale dagen for Downs syndrom. I den samanheng snakka vi i 4B om kva det vil seie å ha Downs syndrom, om mangfald, menneskeverd og det å inkludera.

Vi set pris på mangfald og at vi alle er forskjellige!