Skuleskyss frå Turøy og Misje til Landro skule – skuleåret 2018-2019

Føresette til elevar frå Turøy og Misje vil få tilsendt eit informasjonsskriv frå skulekontoret/skulesjefen om skuleskyss til Landro skule. På heimesida finn du oversikt over busstidene.

Om morgonen vil det bli sett inn minibuss med avgang frå Fjøro kl. 07:40. Det blir 3 stopp der elevane kan gå på minibussen, ved Fjøro, ved skulen og ved krysset Nordre Storhaugen. På returen frå skulen vil alle bussane køyre innom snuplassen på Misje i tillegg til dei ordinære buss-stoppa.

Administrasjonen vil vera på jobb veka før skulestart, så ta gjerne kontakt dersom noko er uklart angåande skuleskyssen.

Her finn du informasjonsskrivet frå skulekontoret:

Skuleskyss Misje-Landro

Skulestart torsdag 16.08.18

Vi vil takke elevar og føresette for godt samarbeid gjennom skuleåret! Det har vore eit spennande og innhaldsrikt skuleår. Etter nesten to år med utbygging nærmar det seg at alt står ferdig. Det blir flott både innomhus og utomhus – så vi gler oss verkeleg til å ta alt det nye i bruk! Det er endå full aktivitet på skuleplassen, men når vi er klar for første skuledag vil heile uteområdet kunne nyttast.

Det har vore kjekt å bli betre kjend med elevar og personale frå Misje skule gjennom skuleåret. Vi vil ønskje alle saman hjarteleg velkommen til skulestart! Første skuledag blir torsdag 16. august. Veka før skulestart kjem det meir informasjon på heimesida om oppstart.

Då ønskjer vi alle ein riktig fin sommarferie!

Flott motiv på nybygget vårt!

Elevråda ved Misje og Landro skule har samarbeidd om teiknekonkurranse for å dekorera austveggen på nybygget vårt. Det kom inn mange flotte bidrag, så det var ikkje noko enkelt val for juryen å plukke ut eit vinnarmotiv. Etter ein god prosess var juryen samde om at teikninga til Emilie Stigen var den som skulle pryde austveggen vår. På bileta ser ein juryen saman med arkitekten. Bilete er heile 5×7 meter og er eit fint blikkfang når ein køyrer eller går forbi skulen.

Alle barn syklar

4. trinn gjennomfører i desse dagar sykkelopplæringa «Alle barn syklar». Det var stor stas å få boltre seg på heile parkeringsplassen med ulike øvingar. Det er tredje året på rad at skulen er med i prosjektet, noko som har bidrege positivt til at mange av elevane våre brukar sykkel til og frå skulen.

Elevframsyning

Eventyr er temaet for elevframsyninga i juni. Foreldra til B klassane er velkomne torsdag 07.juni kl 18.00 medan A klassane sine foreldre møter måndag 11.juni til same tid.

På forestillinga vil vi framføre nye og gamle eventyr gjennom bilete, film, sang, dans og teater.

 

Hagebruk på planen

Dei to siste åra har Hageselskapet Sotra hatt eit prosjektsamarbeid med Landro skule, der dei har støtta med midlar til bygging og utvikling av kjøkkenhage på skulen. Skulen deltek i tillegg med sal av eigenproduserte plantar og insekthotell på Hageselskapet sitt planteloppemarknad ved Sartor Senter laurdag 26. mai kl. 11.00. -13.00. Der er alle sjølvsagt velkomne til ein prat og eit godt plantekjøp.

Bileta er frå planteloppemarknaden 2017 og frå kjøkkenhagen på Landro

Ei reise til steinalderen

09.mai hadde 6.trinn aktivisertbasert undervisning der elevane fekk lære om livet i steinalderen gjennom praktiske aktivitetar.
Flintsmed og arkeolog Morten Kutchera tok elevane med tilbake til ei særs spennande tid. Opplegget tok utgangspunkt i ei utstyrspakke – den såkalla steinalderkofferten som inneheldt fungerande kopiar av reiskapar og våpen frå steinalderen, basert på lokale funn. Utsyrspakka inneheldt alt frå pilar med autentiske steinspissar og velfungerande steinøksar til harpunar, fiskekrokar og synålar av bein – mykje av det steinaldermenneska trong i dagleglivet.

Av aktivitetane som elevane fekk prøve seg i var bogeskyting med trebogar av steinaldertype og produksjon av reiskapar, våpen og fiskeutstyr i steinalderen. Elevane fekk prøve å hogge skarpe reiskaper av flint, og dei fekk sjå og prøve korleis ein lagar fiskekrokar og andre reiskaper av bein.

Felles foreldremøte for Misje og Landro 26.04.18

Vi ønskjer velkommen til foreldremøte for føresette til elevar ved Misje og Landro skule torsdag 26. april klokka 18:00 i gymsalen.

Tema i møte blir praktisk informasjon, bli kjend med skulen sine satsingsområde og overføring Misje-Landro.

Føresette til elevar ved Misje skule vil i etterkant av fellesmøte få høve til omvising i nybygget vårt, samt stille praktiske spørsmål i samband med overføringa. 

Vel møtt!

Med beste helsing Administrasjonen