Snart juleferie

Det nærmar seg juleferie og her er litt info om den siste skuleveka: Leksehjelp går ut både tysdag 17/12 og torsdag 19/12. 7. klasse er i Hålandsdalen på leirskule i veke 51. Siste skuledag er fredag 20/12. Elevane sluttar 11:00 (avspasering for kveldsarrangement til våren). Sfo har ope frå 11:00 og bussar vert ordna.

Første skuledag etter juleferien er fredag 3. januar.

 

Trollkrittet

Trollkrittet av Zinken Hopp kom ut første gong i 1948 og begeistrar framleis born i alle aldre. Boka er omsett til 20 språk og gjorde bergensforfattaren Zinken Hopp internasjonalt kjend for sin fantasileik. Tysdag fekk Landro skule besøk av skodespelar og forfattar Adele Lærum Duus og illustratør Gunvor Rasmussen. Dei laga saman med elevar frå Landro og Misje skule ei morosam og tøysete forteljing om Jon som finn eit magisk trollkritt. Krittet er slik at alt Jon teiknar vert levande. Jon og hans teikna ven Sofus reiser inn i ei eventyrverd der ingenting er umogleg og alt står på hovudet.

Det er ikkje ofte borna får vera med og bestemme korleis ei førestelling skal sjå ut på scenen, eller delta sjølve; men det får dei høve til her. Gjennom forteljing,teikning, leik og improvisasjon veks historia om Jon og Sofus fram i ulike variantar kvar gong, og dette er kjekt for både store og små.TROLL1

TROLL2

TROLL3

Afrisah

Måndag fekk Landro skule besøk av Raymond og Kossa i «Afrisah». Afrisah er to ord i eitt – Afrika og sah. I Elfenbeinskysten i Vest-Afrika finst det ikkje eit ord for musikk, eller det å synge, spele eller danse. Dei har berre ordet ”sah”, som er alt på ein gong – samhald, glede, fest, rytme og tromming. Born og vaksne fekk vera med på ein flott konsert. Elevane fekk vera med og prøva seg på instrumenta, og dei klappa og song med stor glede. Elevane fekk skryt for å vera eit engasjert publikum tidleg på ein måndags morgon.afrisah2

afrisah1

afrisah3

Image

Spennande besøk på Landro skule

Tysdag 19. november fekk store og små på Landro skule eit spennande besøk. To store tanks stoppa rett utanfor skuleporten. Elevar og vaksne fekk komma ombord og sjå. Dei som turde, fekk komma ned og sjå korleis ein tanks såg ut inni. Kjekke og hjelpsame soldatar gjorde dette til ein skuledag utanom det vanlege på Landro. allfader

gym4

closeup

Blimedansen 2013

Landro skule dansar BlimE!

Fredag 25.okt kl.12.00 var alle landroelevane ein del av ei landsomfattande  dansetilstelning. Elevar over heile landet hadde i fleire veker øvd inn ein spesiell dans med fokus på vennskap. Landro skule sitt bidrag kan du sjå ved å klikka på linken i overskrifta.

skuleskyss

Skulestart kl 08:15 alle dagar
471 Solsvik kl 08: 00     – Landro skule kl 08: 10                                 Rutebuss
471 Vindenes kl 07:42 – Ågotnes – Landro skule                                Rutebuss (m/supplering)
449 Turøy kl 07:40 –   Solsvik kl. 08:00-  Landro skule 08:05           Skulerute til Tranevågen u.s

Skuleslutt kl 12:15 tirsdag og fredag
449 Landro sk kl 12:20 – Solsvik – Landro sk-Vindenes – Landro sk-Polleide                     Skulerute (frå 16.09 går denne bussen kl.12.25)

Skuleslutt kl 12:30 torsdag
449 Landro sk kl 12:40 – Solsvik – Vindenes – Polleide                   Skulerute

Skuleslutt kl 13:00 tirsdag
449 Landro sk kl 13:10 – Solsvik – Vindenes – Polleide                   Skulerute

Skuleslutt kl 14:00 alle dager
471 Landro skule kl 14:10 – Solsvik                                                  Rutebuss
471 Landro skule kl 14:10 –– Vindenes – Misje -Turøy                    Rutebuss
471 Landro skule kl.14:10 til Ågotnes term og vidare                       Rutebuss (frå 19.aug.)

Kontakttlf til nettbuss er (driftsentral direkte) nr 46807721 og 90032598

skulestart

Vel møtt til nytt skuleår torsdag 15.aug. 1.klassingane møter kl. 08.30, medan dei andre elevane møter kl.08.15. Skuledagen sluttar kl.12.30. SFO held ope som vanleg.

Sommarferie

Førstkommande fredag sluttar vi av dette skuleåret kl.10.55. Bussar går slik: rutebuss frå Ågotnes terminal kl. 10.55 til Solsvik og Vindenes. Ekstrabuss frå Landro kl.10.55 til Polleide – Misje-Turøy.
Dei som ønskjer skulemjølk/frukt for neste skuleår kan gjere dette no på skolemelk.no og skolefrukt.no.
Vi håper på ein god sommar for elevar og foreldre. Skulestart for skuleåret 2013 2014 blir torsdag 15.august

kontaktlærarar 2013 2014

1.kl. – Helga Vik Barsnes
kl.2a – Linn Elise Richardsen
kl.2b – Kari  Solhaug
kl.3a – Anette Telle Sandland
kl.3b – Hilde Askeland
kl.4a – Tonje Tuv Wilhelmsen
kl.4b – Nina Zandstra
kl.5a – Oddlaug Kleppa
kl.5b – Torhild Martinsen
kl.6a – Christine Hjartøy
kl.6b – Siren Ryngøye Solsvik
kl.7a –  Åshild Lie Vilkensen
kl.7b – Rune Lynglund