Opning av julegata i skogen

Tradisjonen tru hadde vi opning av julegata vår i skogen. Fine lyslenkjer var hengt opp i trea, og dei vart tende etter nedteljing frå alle elevane våre. Rune spelte trompet og 2. trinn hadde flott songinnslag. Då håpar vi julegata er til glede for elevane våre i adventstida!

Comments are closed.