2019/20

07. – 11.oktober             haustferie

07. – 08. november         skulefri (planleggingsdag)

20. desember                 siste skuledag før jul

02. januar                      skulestart etter ferien

31. januar                      skulefri (planleggingsdag)

24. – 28. februar            vinterferie

06. – 13. april                påskeferie

01. mai                         skulefri (offentleg høgtidsdag)

21. – 22.mai                  skulefri (Kr.himmelfartsdag + planleggingsdag)

01. juni                         skulefri (2. pinsedag)

18. juni                         siste skuledag før sommarferien