Landrodalen framleis stengd for gjennomkøyring

Etter planen skulle Landrodalen opnast for gjennomkøyring frå i morgon av. For å kome i mål med arbeidet treng entreprenør meir tid.

Vi har fått følgjande melding i høve til framdriftsplan:

Landrodalen blir open for gjennomkøyring av bilar frå og med 17.04. Det blir sett ut skilt om at vegen kan bli stengd i kortare periodar også etter 17.04.

Bussane startar med rutekøyring gjennom Landrodalen  frå og med måndag 06.05.

Comments are closed.