Invitasjon til Meistringskurs for 5.-7.trinn

Elevar frå 5.-7. trinn kan få tilbod om meistringskurs frå 03.02.20.  Kurset vil gå på Straume Helsestasjon over 6 samlingar. Målet er å lære om hjelpsame strategiar slik at dei blir mindre engstelege og meistar fleire  utfordringar i kvardagen.

Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom. Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar. Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.

Sjå skriv for meir informasjon og påmelding:Mestringskurs Info. Vinter 2020

Comments are closed.