Invitasjon til kurs – eit familiebasert livsstilskurs

Vanar for livet – eit familiebasert livsstilskurs

Barn og foreldre vil få erfaringar rundt gode val og levevanar gjennom samtale, erfaringsutveksling med andre familiar, praktiske øvingar, fysisk aktivitet, bevegelsesglede og heimeoppgåver.

For meir informasjon sjå invitasjon:

Invitasjon kurs 2020 med datoer (2)

Comments are closed.