INNFLYTTING I NYBYGGET VÅRT

Då er vi berre dagar unna innflytting i det nye bygget vårt, og nedteljinga har starta. Ved å klikka på linken under finn du viktig informasjon om innflyttinga og nye rutinar.

Det er fint om føresette saman med borna snakkar om dei nye rutinane og korleis vi saman skal ta godt vare på den nye fine skulen vår.

Informasjonsskrivet blir også sendt heim som ranselpost førstkommande måndag.

Trykk på linken under:

Informasjonsskriv om innflytting i nybygget

Comments are closed.