Hagebruk på planen

Dei to siste åra har Hageselskapet Sotra hatt eit prosjektsamarbeid med Landro skule, der dei har støtta med midlar til bygging og utvikling av kjøkkenhage på skulen. Skulen deltek i tillegg med sal av eigenproduserte plantar og insekthotell på Hageselskapet sitt planteloppemarknad ved Sartor Senter laurdag 26. mai kl. 11.00. -13.00. Der er alle sjølvsagt velkomne til ein prat og eit godt plantekjøp.

Bileta er frå planteloppemarknaden 2017 og frå kjøkkenhagen på Landro

Comments are closed.