Gla`dag

Gla`dagsaktivitetar denne hausten er for 1.-4.klasse: papirarbeid, Landart, leire , vennskapsbånd ,bokmerke, drama (eventyr) matlaging og musikkgruppe.

5. – 7.klasse har desse aktivitetane: sløyd/trearbeid, brodering, fysisk aktivitet, teknologi og design, gitarkurs, koding og hage og natur.

Her er bilete frå nokre av aktivitetane:

Comments are closed.