Foreldremøter hausten 2019

Det var kjekt å møte elevane våre igjen og vi kan sjå tilbake på to fine skuledagar! Vi har teke imot 47 nye elevar på 1. trinn som nok var litt ekstra spente på skulestart. På bilete ser du 1b.

Her er oversikt over dato for foreldremøter denne hausten:

  • 1. trinn 10. september klokka 1730-1900
  • 2. trinn 05. september klokka 1800-1900
  • 3. trinn 02. september klokka 1800-1900
  • 4.-7. trinn 03. september felles foreldremøte klokka 1800-2000
    • Første del i gymsalen, deretter klassevis

 

Comments are closed.