Trygg i fjell

Trygg i Fjell arrangerer «Saman mot mobbing» i Sotra arena 15. februar. På dagtid er alle 6.-10.klassingane inviterte, medan kveldsarrangementet er for 6.-10.klasseelevane sine føresette. Sjå invitasjon her: trygg i Fjell … Les meir…

bokstavfest

Måndag 9. januar var det bokstavfest på 1.trinn. Då feira vi at alle bokstavane er gjennomgått, og at elevane no har lært heile alfabetet. Vi hadde alfabetspel, bokstavstafett, saft og bokstavkjeks, før vi avslutta det heile med høgtidleg utdeling av … Les meir…

smarte klokker

Til jul var det mange som fekk seg nye klokker, smarte klokker. Desse klokkene kan ein ringe med, ta bilete med, sende sms med og filme med. Vi på Landro skule ser på desse klokkene på same måte som mobiltelefonar. Desse … Les meir…

Lavvo i skuleskogen

Laurdag 19.november møtte 4 fedre frå 7a og kontaktlærar Rune L. opp for å setja opp ein lavvo i skuleskogen. Lavvoen er blitt ein populær møteplass for elevane i friminutta. Den er òg stor nok til ein klasse om ein … Les meir…

julekonsert

Landro skule arrangerer JULEKONSERT torsdag 15.des. Stad : Gymsalen Kl. 17.30 blir det konsert for foreldre i A-klassane medan B-klassane sine foreldre møter kl.18.30. VELKOMMEN!!   … Les meir…

Blimedansen

BlimE! er ein kampanje NRK lanserte hausten 2010 som skulle  auke medvitet hos barna for å vere venner med kvarandre og vise omsorg. Slagordet er «Sei hei! Ver ein venn! BlimE!». Årets Blimedans er laga av «Madcon». Du finn dansen vår … Les meir…

seniortreff

Onsdag 20. april var det invitert til seniortreff på Landro skule. Dette er eit arrangement som har lang tradisjon. Omlag 130 besteforeldre og seniorar hadde takka ja til invitasjonen. Dei blei møtt av ein velkomstkomite av 7. klassingar. Dei hadde … Les meir…

Arbeid på vegen

Frå i morgon,13.april, og 3-4 dagar framover vil det bli arbeid på vegen frå busshaldeplassen og mot skuleporten.Difor ber vi alle som køyrer borna til skulen, om å nytte den nye parkeringsplassen og stoppsonen sør for skulen. Elevar som kjem gåande og … Les meir…