God jul!

Vi vil med dette få ønske våre elevar og føresette ei riktig god jul! Her er nokre glimt frå opninga av nybygget og fellessamlinga siste skuledag. … Les meir…

Endring skulemjølk/juice

FAU/SU har bestemt at elevane frå nyttår kan velge juice i tillegg til mjølk. Endringa/tinginga skjer på sida til skolelyst.no. Skulen ber om at elevane held seg til same type drikke kvar dag. Det er tidkrevande og vanskeleg å organisere … Les meir…

Prisregulering SFO

Frå 1.jan 2018 ,etter vedtak i kommunestyret 14.12., blir det følgjande prisregulering: Morgonplass – før skuletid:  kr.  960,- Heil plass:                         kr. 2580,- Ettermiddagsplass – etter skuletid fram til kl.15.30: … Les meir…

Julegate i skogen

Klokka 08.15 møtte alle elevane i skogen for opning av vår eigen julegate. Gjennom tonar og ord og tenning av lys fekk alle oppleve ei høgtideleg stund … Les meir…

FN-dag og haustfest

24.oktober,på sjølvaste FN-dagen, fekk vi besøk av heile Misje skule. Det var det første møtet mellom elevane som skal gå i same klasse frå neste haust. Vi starta med samling i klasseromma og på plassen før alle elevane gjekk tur i … Les meir…

Sertifisert for 3 nye år som Olweus-skule

I sommar blei det er foretatt revisjon av skulen sitt arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten frå revisor er no gjennomgått, og RKBU vest (Olweusprogrammet) har gjort følgjande vurdering: «Landro skule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på … Les meir…

Lus

Kvar haust får nokre av elevane våre lus. For å hindre spreiing på skule, er det fint om foreldra tek ein sjekk frå tid til anna. Folkehelseinstituttet dreg i gang aksjon i veke 35. Sjå info frå Folkehelseinstituttet her. … Les meir…

Gla`dag

Gla`dagsaktivitetar denne hausten er for 1.-4.klasse: papirarbeid, Landart, leire , vennskapsbånd ,bokmerke, drama (eventyr) matlaging og musikkgruppe. 5. – 7.klasse har desse aktivitetane: sløyd/trearbeid, brodering, fysisk aktivitet, teknologi og design, gitarkurs, koding og hage og natur. Her er bilete frå … Les meir…