Elevframsyning

Eventyr er temaet for elevframsyninga i juni. Foreldra til B klassane er velkomne torsdag 07.juni kl 18.00 medan A klassane sine foreldre møter måndag 11.juni til same tid. På forestillinga vil vi framføre nye og gamle eventyr gjennom bilete, film, … Les meir…

Hagebruk på planen

Dei to siste åra har Hageselskapet Sotra hatt eit prosjektsamarbeid med Landro skule, der dei har støtta med midlar til bygging og utvikling av kjøkkenhage på skulen. Skulen deltek i tillegg med sal av eigenproduserte plantar og insekthotell på Hageselskapet … Les meir…

Ei reise til steinalderen

09.mai hadde 6.trinn aktivisertbasert undervisning der elevane fekk lære om livet i steinalderen gjennom praktiske aktivitetar. Flintsmed og arkeolog Morten Kutchera tok elevane med tilbake til ei særs spennande tid. Opplegget tok utgangspunkt i ei utstyrspakke – den såkalla steinalderkofferten … Les meir…

God jul!

Vi vil med dette få ønske våre elevar og føresette ei riktig god jul! Her er nokre glimt frå opninga av nybygget og fellessamlinga siste skuledag. … Les meir…

Endring skulemjølk/juice

FAU/SU har bestemt at elevane frå nyttår kan velge juice i tillegg til mjølk. Endringa/tinginga skjer på sida til skolelyst.no. Skulen ber om at elevane held seg til same type drikke kvar dag. Det er tidkrevande og vanskeleg å organisere … Les meir…

Prisregulering SFO

Frå 1.jan 2018 ,etter vedtak i kommunestyret 14.12., blir det følgjande prisregulering: Morgonplass – før skuletid:  kr.  960,- Heil plass:                         kr. 2580,- Ettermiddagsplass – etter skuletid fram til kl.15.30: … Les meir…

Julegate i skogen

Klokka 08.15 møtte alle elevane i skogen for opning av vår eigen julegate. Gjennom tonar og ord og tenning av lys fekk alle oppleve ei høgtideleg stund … Les meir…

FN-dag og haustfest

24.oktober,på sjølvaste FN-dagen, fekk vi besøk av heile Misje skule. Det var det første møtet mellom elevane som skal gå i same klasse frå neste haust. Vi starta med samling i klasseromma og på plassen før alle elevane gjekk tur i … Les meir…