Sertifisert for 3 nye år som Olweus-skule

I sommar blei det er foretatt revisjon av skulen sitt arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten frå revisor er no gjennomgått, og RKBU vest (Olweusprogrammet) har gjort følgjande vurdering: «Landro skule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på … Les meir…

Lus

Kvar haust får nokre av elevane våre lus. For å hindre spreiing på skule, er det fint om foreldra tek ein sjekk frå tid til anna. Folkehelseinstituttet dreg i gang aksjon i veke 35. Sjå info frå Folkehelseinstituttet her. … Les meir…

Gla`dag

Gla`dagsaktivitetar denne hausten er for 1.-4.klasse: papirarbeid, Landart, leire , vennskapsbånd ,bokmerke, drama (eventyr) matlaging og musikkgruppe. 5. – 7.klasse har desse aktivitetane: sløyd/trearbeid, brodering, fysisk aktivitet, teknologi og design, gitarkurs, koding og hage og natur. Her er bilete frå … Les meir…

Glimt frå skulen før ferien

Frå kranselaget i nybygget         Arkitekt ville ha eit motiv teikna av elev frå Landro eller Misje. Her er Emilie sitt vinnarbilete som kjem til å henge på yttarveggen mot vegen       Juryen bestod av … Les meir…

Sykkel-vm

Vi ønskjer å vere med på storhendinga i haust, sykkelvm. Skulen vil leggje til rette for at elevar frå 5-7.klasse kan vere med på arrangement i sona på Ågotnes under fellesstart herrer 25.sept. I tillegg til å sjå på syklistane langs … Les meir…

Skulestart

Skulen startar opp igjen etter sommarferien onsdag 16.aug kl.08.15. Det blir først samling i gymsalen for alle før klassane går til klasseromma. Det blir vanleg skuledag for alle utanom 1.klassane. 1.klassingane sluttar kl.12.15. Dei som ikkje skal på sfo må … Les meir…

Velkommen til sommarfest

Skulen inviterer føresette til forestillinga ,»DU STORE VERDA», i gymsalen onsdag 7.juni  og torsdag 8.juni kl.18.00 . På grunn av plassmangel inviterer vi føresette i A-.klassane 7.juni og føresette i B-klassane 8.juni. Elevane deltek begge kveldane. Av same grunn seier vi oss leie for at … Les meir…