Trygg skuleveg

Det er for tida mykje anleggsarbeid langs ved vegen forbi skulen. For å sikre trygg skuleveg for elevane som kjem frå sør, ønskjer vi å gjennomføre følgjande tiltak fram til parkeringsanlegget er ferdig: Elevane som går eller syklar til og … Les meir…

God Jul!

Då står juleferien straks for tur, og siste skuledag er i morgon 22.12. Skuledagen sluttar kl. 1045, medan Sfo har ordinær opningstid. Vi på Landro skule vil takke for godt samarbeid gjennom hausten og få ønskje alle elevar og føresette … Les meir…

Sykling til og frå skulen

Kunnskapsdepartementet har fastsett endringar i forskrift til opplæringslova § 12-1. Endringa består i at det no er føresette som avgjer om elevane får sykla på skulevegen eller ikkje. Trygg Trafikk gir råd om sykling frå 5. klasse. Barn bør vere … Les meir…

Informasjon vedr. lus

Vi ønskjer å informere om at det er oppdaga lus hos elevar på skulen. For å få bukt med problemet, ber vi dykk om å sjekke alle i husstanden så snart som mogleg med lusekam. Meir info. frå Folkehelseinstituttet … Les meir…