Sykling til og frå skulen

Kunnskapsdepartementet har fastsett endringar i forskrift til opplæringslova § 12-1. Endringa består i at det no er føresette som avgjer om elevane får sykla på skulevegen eller ikkje. Trygg Trafikk gir råd om sykling frå 5. klasse. Barn bør vere … Les meir…

Informasjon vedr. lus

Vi ønskjer å informere om at det er oppdaga lus hos elevar på skulen. For å få bukt med problemet, ber vi dykk om å sjekke alle i husstanden så snart som mogleg med lusekam. Meir info. frå Folkehelseinstituttet … Les meir…