God sommar!

Med nokre glimt frå dei siste skulevekene vil vi takke for godt samarbeid skuleåret 2015-2016, og ønskje alle elevar og føresette ei riktig god sommartid! 18. august er første skuledag etter ferien.   … Les meir…

Endring i skuleruta 2016-2017

Med unntak av ei endring følgjer Landro skule den kommunale skuleruta 2016-2017. Planleggingsdagen fastsett 11.11.16 blir flytta til 02.02.17. Endringa er drøfta og vedteke i SU. Ferie og fridagar for skuleåret 2016-2017: 12.09 planleggingsdag 10.10-14.10 haustferie 21.12-30.12 juleferie 02.02-03.02 planleggingsdagar … Les meir…

Informasjon vedr. lus

Vi ønskjer å informere om at det er oppdaga lus hos elevar på skulen. For å få bukt med problemet, ber vi dykk om å sjekke alle i husstanden så snart som mogleg med lusekam. Her kan du lese meir: … Les meir…