Endring av skuleruta for skuleåret 2019-2020

Etter ønskje frå skulen har Samarbeidsutvalet (SU) fatta vedtak om endring av skuleruta for neste skuleår. I høve til den kommunale skuleruta blir planleggingsdagen 05.06.20 flytta til 07.11.19. Det blir då to samanhengande planleggingsdagar i november. Under fana «Om skulen» … Les meir…

Ulike sokkar for mangfald

21. mars var den internasjonale dagen for Downs syndrom. I den samanheng snakka vi i 4B om kva det vil seie å ha Downs syndrom, om mangfald, menneskeverd og det å inkludera. Vi set pris på mangfald og at vi … Les meir…

Orienteringsmøte om skulestart 2019/2020

Alle føresette til barn i 1. klasse 2019/2020 velkomne til orienteringsmøte på Landro skule. Torsdag 21.03.2019 kl. 18:00 i gymsalen På orienteringsmøtet vil de blant anna få informasjon om: Landro skule og våre satsingsområde Innskrivingsrutinar Lover og føresegner Plikter og … Les meir…

Saman på nett

Måndag 18.02 arrangerte skulen temakveld i samarbeid med FAU og Trygg i Fjell. Det vart ein flott og innhaldsrik kveld med fokus på eit viktig tema. Eirik Bell (FAU-leiar) og Guttorm Helgøy (prosjektleiar Trygg i Fjell) heldt spennande og interessante … Les meir…

Informasjon

Rektor på Skålevik skule går over i annan stilling. Lisbeth Hjelle vert konstituert som rektor på Skålevik skule frå 01.02.19-01.08.19. Anita T. Landro vil få utvida si avdelingsleiarstilling i same periode.