Skulen er stengd til over påske

Hei alle saman! Som de kanskje allereie har fått med dykk så har regjeringa i dag bestemt at skulane skal vera stengde til over påske, til og med 13. april. Det betyr at vi held fram med fjernundervisninga fram til … Les meir…

Kjære alle saman!

Det er rart å sjå skuleplassen vår tom i beste «friminuttstid»! Her som det brukar å vera full aktivitet i klatrestativet, i skogen, på ballbana og i gymsalen. Timar på klasserommet er erstatta med fjernundervisning i kvar ein heim. Lærarane … Les meir…

Informasjon til heimen

Vi er nok alle einige om at det vi opplever i desse dagar er svært spesielt. Kvardagen er brått snudd på hovudet både for liten og stor. Vi veit at det er tankar og uro rundt den situasjonen vi er … Les meir…

Plan for fjernundervisning og utviklingssamtalar

Grunna stenging av skulen, blir det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre.  Mål for fjernundervisning: I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk) La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga. Slik gjer vi det frå … Les meir…

Informasjon koronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA) Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging. Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx          Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet. … Les meir…