Adventsgudsteneste

Tysdag 18.12 blir det adventsgudsteneste i Landro kyrkje. 1.-4. trinn klokka 09:00 5.-7. trinn klokka 10:00 Elevane som ikkje skal delta på adventsgudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen med fokus på kultur og tradisjonar i Noreg. … Les meir…

Glimt frå adventstida

Adventstida har vore prega av kjekke førjulsaktivitetar på skulen vår. Forutan øving til juleframsyningane neste veke har det vore opning av julegate i skogen, adventssamling i gymsalen og fellessamling med julegraut for alle elevane. Elevrådet tok initiativ til kanonballturnering. Vi … Les meir…

REFLEKSKONKURRANSE

FAU og Landro skule ønskjer å invitere til reflekskonkurranse for alle klassane våre. Det vil bli arrangert konkurranse i to  rundar, ein i desember og ein i januar. Dersom nokon elevar ikkje har refleks, så kan ein melde frå til … Les meir…

INVITASJON TIL JULEFRAMSYNING

Vi ønskjer elevar og føresette hjarteleg velkomne til juleframsyning: B-klassane onsdag 19. desember klokka 18:00 A-klassane torsdag 20. desember klokka 18:00 Invitasjonen finn du her: Invitasjon juleframsyning   … Les meir…

Bingo 19. november

Fau ved Landro skule inviterer til BINGO måndag 19. november kl. 18:00, på Landro skule i gymsalen. Ta med familien, bestemor, tante og naboen til ein sosial møteplass på Landro skule. Overskotet går til glade barn på Landro skule. Velkommen! … Les meir…

Årshjul FAU

FAU har utarbeidd eit årshjul for dei ulike aktivitetane gjennom året. Informasjon om FAU, referat frå FAU-møta og årshjulet finn du under Råd og utval – FAU. Årshjul FAU: Årshjul – Offentlig … Les meir…

Juleframsyning

Då står snart desember og juleframsyning for tur. Invitasjon med meir informasjon kjem, men her er datoane for framsyningane: Onsdag 19. desember klokka 18:00 for B-klassane Torsdag 20. desember klokka 18:00 for A-klassane Vel møtt! … Les meir…

Nasjonale prøver 5. trinn

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, rekning og engelsk. Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på Udir.no 5. trinn … Les meir…