Informasjon

Rektor på Skålevik skule går over i annan stilling. Lisbeth Hjelle vert konstituert som rektor på Skålevik skule frå 01.02.19-01.08.19. Anita T. Landro vil få utvida si avdelingsleiarstilling i same periode.

Landrodalen

Elevane som bur på Vindenes vart 22.01 invitert ned til anleggsområdet i Landrodalen. Der kunne maskinførarar frå Sartor Maskin fortelje dei kva som er viktig å tenke på når dei til og frå skulen eller på fritida skal ferdast trygt … Les meir…

Adventsgudsteneste

Tysdag 18.12 blir det adventsgudsteneste i Landro kyrkje. 1.-4. trinn klokka 09:00 5.-7. trinn klokka 10:00 Elevane som ikkje skal delta på adventsgudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen med fokus på kultur og tradisjonar i Noreg. … Les meir…

Glimt frå adventstida

Adventstida har vore prega av kjekke førjulsaktivitetar på skulen vår. Forutan øving til juleframsyningane neste veke har det vore opning av julegate i skogen, adventssamling i gymsalen og fellessamling med julegraut for alle elevane. Elevrådet tok initiativ til kanonballturnering. Vi … Les meir…

REFLEKSKONKURRANSE

FAU og Landro skule ønskjer å invitere til reflekskonkurranse for alle klassane våre. Det vil bli arrangert konkurranse i to  rundar, ein i desember og ein i januar. Dersom nokon elevar ikkje har refleks, så kan ein melde frå til … Les meir…