INNFLYTTING I NYBYGGET VÅRT

Då er vi berre dagar unna innflytting i det nye bygget vårt, og nedteljinga har starta. Ved å klikka på linken under finn du viktig informasjon om innflyttinga og nye rutinar. Det er fint om føresette saman med borna snakkar … Les meir…

DIGITAL KLASSE

Landro skule er med i Fjell, Sund og Øygarden sitt felles prosjekt for digital omstilling i klasseromma. Her ved Landro skule er det 2. trinn som er først ut som digital klasse med utprøving av Chromebooks og Google sitt system. … Les meir…

Olweus-møte: «Arnars historie»

I dag hadde vi felles Olweus-møte i gymsalen for 3.-7. trinn. Klassereglane vi har mot mobbing vart repetert og elevane fekk kjennskap til det nye regelverket om skulemiljø som var gjeldande frå 1. august 2017. I fellesskap såg vi filmen … Les meir…

SYKKEL-VM VEKE PÅ LANDRO SKULE

Det nærmar seg sykkel VM i regionen vår, og dette vil vi markera her på Landro skule. I dag hadde vi Kick-off med alle elevane samla i gymsalen. Gjennom veka vil dei ulike klassane ha ulike aktivitetar, før vi avsluttar førstkommande … Les meir…

Ei riktig God Jul til alle!

Vi på Landro skule vil takke for haustsemesteret og ønskje alle elevar og føresette ei riktig God Jul! Her er bilete frå nokre av førjulsaktivitetane; adventssamling, grautfest og julekonsert. Første skuledag etter ferien er måndag 2. januar. … Les meir…

Vennskapsbenkar

I dag hadde vi ei kjekk samling i skulegarden for å markere at vi har fått vennskapsbenkar på Landro skule. Det eine benken har vi fått i gåve frå Rotary, medan Fau har sponsa den andre. Elevrådet hadde før sommaren … Les meir…