Informasjon om elevpermisjonar/søknad om fri

Etterkvart blir prosess med søknad om fri frå skulen elektronisk via Øygarden kommune si heimeside. Inntil elektronisk skjema er på plass sender ein søknad om fri som gjeld 3 dagar eller meir på e-post til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no Skulen vil behandle … Les meir…

Opning av julegata i skogen

Tradisjonen tru hadde vi opning av julegata vår i skogen. Fine lyslenkjer var hengt opp i trea, og dei vart tende etter nedteljing frå alle elevane våre. Rune spelte trompet og 2. trinn hadde flott songinnslag. Då håpar vi julegata … Les meir…

Foreldremøter hausten 2019

Det var kjekt å møte elevane våre igjen og vi kan sjå tilbake på to fine skuledagar! Vi har teke imot 47 nye elevar på 1. trinn som nok var litt ekstra spente på skulestart. På bilete ser du 1b. … Les meir…

Velkomen til skulestart 2019-2020

Personalet ved Landro skule vil takke elevar og føresette for godt samarbeid gjennom skuleåret! Vi ser tilbake på eit spennande og innhaldsrikt skuleår. Tusen takk til FAU for dei flotte fruktkurvane vi fekk. Vi ønskjer alle våre elevar og føresette … Les meir…

Førskuledag 07. juni

Vi vil ønskje deg som skal byrje på Landro skule til hausten velkommen til førskuledag fredag 07. juni kl. 08:45-12:00. Vi møtest i gymsalen der du får helse på rektor, lærarane dine og andre som jobbar på skulen. Deretter blir … Les meir…