1. klasse – fering av 100 skuledagar

Tysdag 22.01.19 hadde elevane gått 100 skuledagar på Landro skule! Dette måtte vi feire! Elevane fekk invitasjon om at dei som ville kunne kle seg ut.

Dagen starta med stasjonsarbeid med fire grupper fordelt på heile trinnet (1A og 1B). På dei ulike stasjonane skulle dei lage ein legofigur av 100 legoklossar (ein samla figur). Her måtte dei både telje og ha eit godt samarbeid for å blir einige om korleis figuren skulle sjå ut. På ein annan stasjon skulle dei fargelegge briller, forma som eit 100-tal. På tredje stasjon skulle dei skrive kva dei ville kjøpe for 100 kroner. Her var det mange gode forslag, der elevane både skreiv og teikna. Sjokolade og is var det som stod øverst på lista for mange! – men også badeland og Leos lekeland! Den siste gruppa var ei IPAD-gruppe der dei jobba med appen «På sporet». Her skulle dei øve på å lese/skrive ord.

Utover dagen var vi i gymsalen, her hoppa vi 100-hopp, og leika andre kjekke leiker. Dagen vart avslutta med eit stort langbord frå 1A til 1B sitt klasserom. Her åt vi matpakka og deilig kake som foreldre hadde bidratt med! Dagen vart avslutta med eit dikt om kva ein kan gjere/lære på 100 dagar.

Vi har hatt ein kjempekjekk dag, med mykje «lott og løye». Elevane sa at «i dag har vi jo gjort berre kjekke ting». 100 skuledagar er gått, og vi ser fram til 100 skuledagar til!

Helsing 1. klasse lærarane Kari, Anette og Ingvild

Comments are closed.