Velkommen til Landro skule

Landro skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Landro, Solsvik, Vindenes og Angeltveit. Skulen har dette skuleåret 202 elevar og 41 tilsette.
Visjonen vår er: -tryggleik – læring – glede –


batterijakten 4a

4A er med på ein landsomfattande aksjon for 4.-klassingar, der det gjeld å samle inn brukte hushaldsbatteri og levere dei til gjenvinning.

Vi lærer om kvifor det er viktig å ikkje kaste batteri i vanleg boss, og kva som skjer med dei når vi har levert dei inn.

Dette er ein konkurranse med flotte premiar. Batterijakten er i samarbeid med Miljøagentene som er Barnas miljøorganisasjon.

Vi starta 6.mars og dei fyrste tre dagane hadde vi samla inn heile 33 kg batteri. Før vi leverte dei til gjenvinning, laga vi ulike kunstuttrykk med batteria.

Du kan finne meir på: Batterijakten.no

Fri skuleskyss

FAU har lenge arbeidd for at elevane til og frå Vindenes må få fri skuleskyss pga den farlege skulevegen i Landrodalen.
Saka har vore oppe i komite for drift og forvaltning, og dei har fatta følgjande vedtak:
«Elevar på Landro skule frå 1. – 4.klasse som har Landrodalen som skuleveg, får fri skyss til og frå undervisningstida året rundt.»

Vedtaket gjeld ikkje for elevar med full plass i SFO.

Dette vert sett i verk frå etter vinterferien. Elevane vil få busskort av skulen.

Ryddeaksjon

Då elevane fekk høyre om at kvalen på Vindenes var sjuk pga av at den hadde slukt 30 plastposar, utløyste dette eit ryddeengasjement.

Tysdag var difor alle elevane på 6.tr i Landrovågen (nordenden) for å rydde i fjæra. Med på slep var Kenneth Bruvik frå jeger og fiskeforbundet, NRK og Vest Nytt.

Kvalsafari

Ein god del av Landroelevane fekk ein realistisk naturfagtime i dag då dei tok turen til kaien på Vindenes for å sjå den havarerte kvalen.

Her snakkar utrykningsleiar Ronny Gilborne frå Sotra Brannvern om redningsaksjonen til interesserte 2.klassingar.

 

Trygg i fjell

Trygg i Fjell arrangerer «Saman mot mobbing» i Sotra arena 15. februar.
På dagtid er alle 6.-10.klassingane inviterte, medan kveldsarrangementet er for 6.-10.klasseelevane sine føresette.

Sjå invitasjon her:

trygg i Fjell

bokstavfest

Måndag 9. januar var det bokstavfest på 1.trinn. Då feira vi at alle bokstavane er gjennomgått, og at elevane no har lært heile alfabetet.

Vi hadde alfabetspel, bokstavstafett, saft og bokstavkjeks, før vi avslutta det heile med høgtidleg utdeling av alfabetsertifikat.

Ein flott og stolt gjeng med 1. klassinger!

 

smarte klokker

Til jul var det mange som fekk seg nye klokker, smarte klokker. Desse klokkene kan ein ringe med, ta bilete med, sende sms med og filme med. Vi på Landro skule ser på desse klokkene på same måte som mobiltelefonar. Desse klokkene er altså ikkje lov å nyttast på skulen. Dei må ligge avslått i skulesekken slik som mobiltelefonen.
Sjå skulen sine ordensreglar under «planar»!